Executarea Silita. Metode si solutii de aparare a personei supuse executarii silite.

Principala metoda de aparare a unei persoane impotriva careia a fost declansata executarea silita este Contestatia la executare. In toate cazurile, executarea silita este declansata in baza unui titlu executoriu si este incuviintata de instanta de judecata in circumscriptia teritoriala a careia isi are domiciliul persoana supusa executarii silite.

Contestatia la executare poate fi formulata impotriva executarii silite insesi, a incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc dar si impotriva oricarui act de executare despre care persoana a luat cunostinta.

O atentie deosebita trebuie acordata termenului in care se poate formula Contestatia la executare, termen care, ca regula generala, este de 15 zile. Acest termen incepe sa curga de la data cand ati luat la cunostinta de primul act de executare – poate fi incheierea de incuviintare a executarii, somatia, instintarea de infintare a popririi, incheierea executorului judecatoresc, comunicarea titlului executoriu sau orice alt inscris prin care vi se aduce la cunostinta despre faptul ca sunteti supus executarii silite.

In situatia in care executarea silita se realizeaza prin poprirea unor venituri periodice – salarii, pensii, etc. – si nu ati fost instiintat despre infintarea popririi, termenul de 15 zile pentru formularea contestatie incepe sa curga, cel mai tarziu, de la data efectuarii primei retineri din aceste venituri. De exemplu, in situatia in care persoana supusa executarii este salariat, iar angajatorul a primit o cerere de poprire asupra veniturilor salariale, prima retinere se va realiza cu ocazia primei plati efectuate dupa primirea instintarii de poprire.

De multe ori in practica persoana supusa executarii nu este instiintata despre infiintarea popriri asupra veniturilor din salarii, pensii, sau alte venituri periodice, constatand atunci cand isi ridica aceste drepturi, ca acestea sunt diminuate in proportie considerabila. Este bine sa stiti ca salariile si pensiile sau alte venituri periodice pot fi urmarite pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice fel de datorii si pana la la jumatate din venitul lunar net, in cazul sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. In orice caz va trebui sa aveti in vedere ca in situatia in care sunt mai multe urmariri asupra acelorasi venituri, urmarirea acestora nu poate depasi jumatate din venitul lunar net, indiferent de natura creantelor.

O situatie particulara cu privire la termenul in care se poate formula Contestatia la executare este aceea cand cererea se refera la lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu. In aceasta situatie,  Contestatia la executare se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.

Trecand peste motivele concrete care stau la baza unei Contestatii la executare si care sunt particulare de la caz la caz, exista si cateva aspecte generale privind prescriptia dreptului de a cere executarea silita si perimarea executarii, care ar trebuie verificate in fiecare situatie de declansare a executarii silite. Astfel, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. Prescriptia stinge dreptul creditorului de a obtine executarea silita, reprezentand o sanctiune a legii pentru pasivitatea creditorului in recuperarea creantei. Important in aceasta situatie este sa stabiliti data la care s-a nascut dreptul creditorului de a cere executarea silita.  Exemplificand: daca ati contractant un credit bancar in data de 21.02.2011, cu plata ratelor la data de 21 ale fiecarei lunii, insa din 21.05.2012 nu ati mai achitat ratele, iar din prevederile contractuale rezulta ca neplata a 2 rate duce la declararea scadentei creditului, rezulta ca incepand cu data de 22.06.2012 se naste dreptul creditorului de a cere executarea silita. Daca insa creditorul nu a intreprins niciun act de executare pana la data de 22.06.2015, incepand cu data de 23.06.2015 va fi intervenit prescriptia dreptului creditorului de a cere executarea silita. In practica insa, de multe ori, creditorul actioneaza pentru recuperarea sumelor, declansand executarea silita dupa implinirea termenului de prescriptie.

Perimarea executarii silite se poate invoca in contestatia la executare atunci cand intr-o perioada de 6 luni, creditorul, din culpa sa, nu a indeplinit  un act sau demers necesar executarii silite. Exemplificand: in situatia in care a fost declansata executarea silita prin trimiterea unei somatii de plata in data de 15.05.2017, iar pana la data de 15.11.2017 nu a mai fost efectuat niciun alt act in dosarul de executare si nici creditorul nu a staruit in executare, incepand cu data de 16.11.2017 executarea silita se considera perimata.

Atat prescriptia dreptului de a cere executare silita cat si perimarea executarii reprezinta exceptii procesuale care se ridica prin Contestatia la executare si care, in final, fac sa inceteze executarea silita.

Contestatia la executare este supusa platii taxelor judiciare de timbru, care se calculeaza fie in functie de valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta, fie raportandu-se la valoarea sumei urmarite cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite, insa nu se va putea depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata.

Tanase Alexandru Cristian

 

Pentru consultanță și reprezentare juridică vă rugăm să ne contactați la 0740223714 sau ne puteți scrie la adresa tanase.avocat@gmail.com

Avocat
Tănase George Adrian

Distribuie:

Alte articole:

Ai o opinie ?

Call Now Button