Procedura Ordonantei Presedintiale.

Instanta de judecată, atunci cand considera ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii printr-o ordonanta presedintiala.

Aceasta ordonanta se va emite in cazurile limitativ prevazute de lege:

  1. in cazurile grabnice, pentru pastrarea unui drept care ar fi afectat de orice intarziere;
  2. pentru prevenirea unei pagube iminente care nu ar putea fi reparata;
  3. in vederea inlaturarii dificultatilor ce apar in cursul executarii silite.

Ordonanta presedintiala este provizorie si executorie.

Atunci cand nu se face mentiune privind durata sa, masurile dispuse vor produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului cu exceptia situatiei in care s-au modificat imprejurarile avute în vedere la emiterea ordonantei presedintiale.

Ordonanta poate fi data si atunci cand este in curs judecata asupra fondului, insa nu se vor putea dispune masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restabilirea situatiei de fapt.

Pentru solutionarea cererii, partile vor fi citate conform procedurii privind procesele urgente, iar paratului i se va comunica o copie de pe cerere si de pe actele care o insotesc. Prin exceptie, ordonanta va putea fi data și fara citarea partilor.

In cazurile ce prezinta urgenta, ordonanta va putea fi data chiar in ziua in care a fost depusa cererea, instanta urmand sa se pronunte asupra masurilor solicitate. Instanta se va pronunta in baza cererii si a actelor depuse, fara concluziile partilor.

Datorita faptului ca judecata se face de urgenta, nu vor admisibile probe a caror administrare necesita un timp indelungat.

Ordonanta presedintiala poate fi atacata prin apel numai in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor. In cazul in care ordonanta presedentiala s-a judecat fara citarea partilor, termenul va incepe sa curga de la comunicarea ordonantei.

In acest sens, orice posibilitate a justitiabilului de a se apara in fata unei ordonante presedintiale este strict legata de celeritatea cu care acesta va consulta un avocat, deoarece trecerea termenelor mai sus mentionate duce la decaderea din dreptul de a-si mai face aparare impotriva ordonantei presedintiale.

Judecata apelului se va desfasura cu citarea partilor in mod obligatoriu.

In cazul declararii apelului instanta va putea suspenda executarea pana la judecarea apelului, dar numai cu plata unei cautiuni.

Impotriva executarii unei ordonante presedintiale se poate face contestatie la executare.

Pana la inchiderea dezbaterilor in prima instanta, cererea de ordonanta presedintiala va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun, la solicitarea reclamantului.

Ordonanta presedintiala are autoritate de lucru judecat fata de o alta cerere de ordonanta presedintiala, exceptie fiind cazul in care s-au modificat imprejurarile de fapt care au justificat-o.

Este important de retinut ca o ordonanta presedintiala nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii privind fondul dreptului, aceasta fiind o conditie esentiala pentru existenta unei astfel de petitii. In sens contrar, o hotarare rezultata din judecata fondului va avea neindoielnic autoritate de lucru judecat asupra unei cereri ulterioare de ordonanta presedintiala.

Pentru consultanță și reprezentare juridică vă rugăm să ne contactați la 0740223714 sau ne puteți scrie la adresa tanase.avocat@gmail.com

Avocat
Tănase George Adrian

Distribuie:

Alte articole:

Ai o opinie ?

Call Now Button