Caută
Close this search box.

Ordonanta de Plata.

Ordonanta de plata este o procedura speciala care se poate parcurge in cazul creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil. Aceste trei conditii sunt cumulative, iar neindeplinirea acestora duce la inadmisibilitatea unei astfel de cereri.

Este important sa retinem ca ordonanta de plata este valabil facuta doar daca este precedata de comunicarea in mod valabil a unei somatii de plata catre debitor. Aceasta formalitate trebuie indeplinita prin intermediul unui executor judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat şi confirmare de primire.

Prin aceasta somatie i se va pune in vedere debitorului sa plateasca suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia. Această somatie intrerupe prescriptia extinctiva.

Cuantumul cererii depuse poate include atat dobanda penalizatoare cat si daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea sumelor.

Instanta va dispune citarea partilor pentru explicatii si lamuriri.

Citatia va fi înmanata partii cu 10 zile înaintea termenului de judecata.

In cazul in care debitorul nu depune intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului, pasivitatea sa poate fi considerata drept o recunoastere a pretentiilor creditorului.

Reclamantul va lua cunostinta de intampinare de la dosarul cauzei.

In cazul în care creditorul declara ca a primit plata sumei datorate, instanta va dispune inchiderea dosarului.

Atunci cand creditorul şi debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta ia act de aceasta, pronuntand o hotarare definitivă si executorie.

In situatia in care apararea debitorului este intemeiata, instanta va respinge cererea creditorului.

In cazul in care instanta constata ca pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata, in care se precizeaza suma si termenul de plata.

Daca instanta constata ca numai o parte dintre pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte, creditorul fiind in drept a formula cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine restul datoriei.

Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Instanta va putea stabili alt termen de plata, doar daca partile se inteleg in acest sens.

Debitorul poate formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicării ordonantei de plata. Cererea in anulare nu suspenda executarea. Suspendarea va putea fi incuviintata la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune.

Daca instanta admite, in tot sau in parte, cererea in anulare, aceasta va anula ordonanta, in tot sau, dupa caz, in parte.

Ordonanta de plata devine definitiva ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare.

Pentru consultanță și reprezentare juridică vă rugăm să ne contactați la 0740223714 sau ne puteți scrie la adresa tanase.avocat@gmail.com

Avocat
Tănase George Adrian

Distribuie:

Alte articole:

PENSII. Valorificarea veniturilor brute.

     In decursul desfasurarii activitatii majoritatea persoanelor au beneficiat si de alte venituri decat cele inscrise in carnetul de munca. Aceste venituri sunt inscrise in adeverintele eliberate de fostii angajatori fie sub denumirea de venituri/salarii brute fie sunt defalcate pe componente ce au diverse denumiri (sporuri, prime, indemnizatii, stimulente, etc).

Detalii »

Dreptul la PENSIE – Revizuirea pensiei

Dreptul la PENSIE – Revizuirea pensiei in situatia unei decizii de pensionare sau recalculare a pensiei definitiva.     Deciziile privind acordarea pensiei sau de recalculare a pensiei pot fi contestate in termen de 45 zile de la data primirii la instanta de judecata de la domiciliul pensionarului. Decizia de pensionare necontestata

Detalii »
Call Now Button