Date de Contact

„Nemo censetur legem ignorare“

este o veche expresie latină care denumeşte principiul aplicabil în prezent în dreptul penal, potrivit căruia necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii nu înlătură obligaţia persoanelor de a se conforma legii şi de a răspunde pentru încălcarea ei. În procesul penal se aplică acelaşi principiu, fiecare cetăţean fiind obligat să cunoască legea. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate invoca necunoaşterea normei procesual penale sau eroarea cu privire la aceste reglementări.

Vă pot ajuta ?

Date de contact:

Call Now Button