Caută
Close this search box.

DOMENII DE COMPETENȚĂ

1. DREPT CIVIL

– consultanta, asistenta juridica si reprezentare în litigii civile în fata instantelor judecatoresti si în cadrul procedurii necontencioase privind:

– revendicare imobiliara, fond funciar, uzucapiune si iesire din indiviziune;

– deschiderea succesiunii, litigii succesorale, partaj succesoral;

– divortul, stabilirea filiatie, custodia copiilor minori, stabilirea programului de vizita a minorului; pensia de intretinere; obligatia de intretinerea intre fostii soti, partajul asupra bunurilor comune,

– derularea proiecte de dezvoltare imobiliara, acte de proprietate, autorizatii;

– evacuarea din imobile;

2. DREPT PENAL

consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata organelor de cercetare penala, Parchet si în fata instantelor judecatoresti a persoanelor fizice si persoanelor juridice;

3. DREPT FISCAL

– consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata organelor fiscale;

– contestarea actelor administrativ fiscale, a rapoartelor de inspectie fiscala, decizii de impunere la organul emitent si apoi la instanta de judecata;

– consultanta, asistenta juridica si reprezentare in cadrul actiunilor de atragere a raspunderii administratorului si/sau asociatilor.

4. DREPT EXECUTIONAL

consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata executoirului si a instantelor de judecata in faza executarii silite

– contestatii la executare, suspendarea executarii

5. DREPT COMERCIAL

consultanta, asistenta juridica si reprezentare in litigii comerciale în fata instantelor judecatoresti si de arbitraj, la negocierea contractelor sau a tranzactiilor comerciale,

– concepere si redactare de contracte comerciale,

– recuperarea creantelor

– fuziuni, divizari, insolventa si lichidare a societatilor comerciale, excludere asociat,

– consultanta permanenta privind întreaga activitate juridica a unei societati;

 6. DREPTUL MUNCII

– consultanta, asistenta juridica si reprezentare in litigii de munca si in litigiile privind drepturile la pensie, in fata instantelor judecatoresti si a Caselor de Pensii

– concepere contracte colective de munca, clauze speciale in contracte individuale de munca(neconcurenta, confidentialitate, etc), regulamente de ordine interioara, fisa postului.

7. DREPT BANCAR:

– consultanta, asistenta juridica si reprezentare in litigii cu bancile privind clauzele abuzive existente in contractele de credit si privind darea in plata a imobilelor;

8. DREPT CONTRAVENŢIONAL

– consultanta, asistenta juridica si reprezentare privind sanctiunile contraventionale – amenzii, pentru persoanele fizice si juridice.

9. DREPT ADMINISTRATIV

– consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata autoritatilor publice si instantelor de contencios administrativ privind actele administrative emise – hotararii ale consiliului local, autorizatii de constructii, etc

Distribuie:

noutăți legislative:

Call Now Button